Zoeken

Ben je ergens naar op zoek? Maak dan gebruik van onze onderstaande zoekfunctie:

de levensloopregeling stopt dit jaar, wat moet je doen?

De Levensloopregeling stopt dit jaar, wat moet je doen?

Levensloop, het klinkt als iets uit het verleden maar is in 2021 nog steeds actueel. 2021 is het laatste jaar van het overgangsrecht van de levensloopregeling. Per 31 december 2021 komt er definitief een einde aan de levensloopregeling. In onderstaand artikel vertellen we je meer over de (verplichte)opname van de levensloopregeling.

Feiten en omstandigheden

Per 31 december 2021 komt er een einde aan het overgangsrecht van de levensloopregeling. Tot 1 oktober kan het levenslooptegoed worden opgenomen. Het opgenomen levensloopsaldo wordt overgemaakt aan de werkgever. De werkgever draagt zorg voor de uitbetaling aan de werknemer en de fiscale afhandeling. Wordt het levensloopsaldo niet voor 1 november 2021 opgenomen, dan wordt het dan nog openstaande levensloopsaldo uitgekeerd door de levensloopinstantie.

Opname levensloopsaldo vóór 1 november 2021

Hoe om te gaan met de opname van het levensloopsaldo is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

  • Is de werknemer geboren na 1959 dan wordt de uitkering verwerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (witte tabel). De uitkering wordt opgeteld bij het reguliere loon en wordt op dezelfde manier belast als het reguliere loon. De opname van het levenslooptegoed dient onder code inkomstenverhouding 54 te worden aangegeven in de loonaangifte.
  • Is de werknemer geboren in of voor 1959 dan wordt de uitkering gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking (groene tabel). De werkgever betaalt geen premies werknemersverzekeringen, maar wel de werkgeversheffing ZVW. De opname van het levenslooptegoed dient onder code inkomstenverhouding 63 te worden aangegeven in de loonaangifte.

In beide situaties moet de uitkering verwerkt worden op een nieuw nummer inkomstenverhouding (IKV).

Opname levensloopsaldo na 1 november

Vanaf 1 november 2021 wordt het dan nog openstaande levensloopsaldo uitgekeerd door de levensloopinstantie. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met de heffingskorting. Deze kan worden verrekend in de aangifte inkomstenbelasting.

Levensloopverlofkorting

Bij een opname van het levensloopsaldo is er recht op levensloopverlofkorting. De werkgever houdt bij de berekening van de loonheffing rekening met de levensloopverlofkorting. De levensloopverlofkorting is in 2021 maximaal € 223 (€ 219 in 2020 en € 215 in 2019) per jaar dat u hebt gespaard voor de levensloopregeling in de periode 2006 tot en met 2011. Als je na 2011 nog hebt gespaard voor de levensloopregeling, dan tellen die jaren niet meer mee voor de berekening van de levensloopverlofkorting. De korting is nooit hoger dan het bedrag dat aan levensloopsaldo opneemt. Je vermindert de maximale korting met de levensloopverlofkorting die je in eerdere jaren kreeg.

Ik wil mijn levensloop nu nog niet opnemen? Wat zijn de opties?

De levensloopregeling wordt hoe dan ook beëindigd. Het is wel mogelijk om het levensloopsaldo door te storten naar een lijfrenterekening. Afhankelijk van de jaarruimte is het ook mogelijk om een extra storting te doen bij het pensioenfonds van de werkgever.

Tip

Het uitgekeerde levenslooptegoed wordt belast als inkomen. Hierdoor kan het voorkomen  dat de werknemer in een hoger belastingtarief terecht komt, waardoor de werknemer meer belasting moet betalen. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag. Het inkomen middelen kan uitkomst bieden. Met inkomensmiddeling wordt het gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten jaren berekend. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting er op basis van dit gemiddelde inkomen per jaar betaald zou moeten worden.

AuteurBen jij overtuigd of heb je vragen?